Birimlerimiz Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi ve Mesleki Eğitim Bölümü

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi ve Mesleki Eğitim Bölümü

Sorumlu Amir : Mustafa AKKUYU (Dahili : 120)

 

Sorumlu Şef : Adem ŞAHANKAYA (Dahili : 126)

 

Sorumlu Memurlar : Aynur ÇİM - Utku ÖZDEMİR - Zeliha VERMEZ - Melike TÜRKCAN


1) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

2) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,

3) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

4) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,

5) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,

6) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

7) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,

8) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.

9) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,

10) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,

11) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,

12) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak,

13) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak,

14) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek.

15) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek,

16) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

17) Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek,

18) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak.

19) Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,

20) Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek,

21) Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek.

 

 

 

 Yayın:19.09.2014 - Güncelleme:19.09.2014 - 11:01 - Görüntülenme:525